Wzór na współczynnik przenikania ciepła międzyzdroje

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest współczynnikiem, jaki definiuje się dla przegród cieplnych. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w budownictwie. Dzięki niemu możliwe jest wyznaczenie wielkości ciepła, jakie przeszywa przez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła pozwala porównywać przegrody budowlane pod kątem cech cieplnych. Lepsza izolacja związana jest z mniejszą wartością tego wskaźnika.
Algorytm na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym algorytmie S znaczy powierzchnię przegrody, T określa się poprzez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, natomiast q jest strumieniem ciepła. Z kolei U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.