Bezpieczeństwo przeciwpożarowe śrem

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych spraw w wznoszonej fabryce będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor mianował nadzwyczajną komórkę organizacyjną, której głównym zadaniem  będzie dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Fachowcy z tej komórki przy współpracy straży pożarnej wypracują system nauczania pracowników w zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobiegania zagrożeniom a także przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego ich zadaniem będzie zaprojektowanie należytych regulaminów oraz strategii w przypadku pożaru.
Następnym zadaniem pracowników owej komórki będzie wskazanie wszystkich czynników, które mogą być możliwym źródłem pożaru także usunięcie zagrożenia.
Z uwagi na fakt, iż w fabryce będą stosowane materiały palne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie nadzorowane przez straż pożarną co pół roku.