opiekunka osób starszych

Opiekunka osób starszych

Obecnie przeciętna długość życia ludzi na świecie znacznie się wydłuża. Obywatele krajów, gdzie opieka zdrowotna jest na zaawansowanym poziomie, żyją średnio około 80 lat. Z każdym rokiem liczba osób starszych będzie znacznie większa, dlatego też ważne jest zapewnienie im odpowiedniej opieki. W tym celu tworzone są domy opieki, w których starsi ludzie mogą liczyć na wsparcie w codziennych czynnościach. W domach tych zatrudniane są wykwalifikowane opiekunki. Opiekunka osób starszych ma za zadanie pomagać podopiecznym w codziennej higienie osobistej oraz udzielać im wsparcia psychicznego. Ponadto, do standardowych obowiązków opiekunek należy przygotowywanie posiłków, karmienie oraz podawanie lekarstw. W związku z rosnącą liczbą ludzi w podeszłym wieku, jest to bardzo przyszłościowy zawód.