Jak wygląda odbiór odpadów? – Odbiór odpadów

Jak wygląda odbiór odpadów? – Odbiór odpadów

Odbiór odpadów jest regulowany przez ustawę o utrzymaniu czystości w gminach. Każda gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od ich wytwórców. Zatem to gmina decyduje o firmie zajmującej się wywozem odpadów, częstotliwości odbioru, a także o opłatach z tym związanych.

Oprócz tego większość gmin prowadzi selektywne zbiórki odpadów. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, firmy i jednostki użyteczności publicznej, jak i zwykli mieszkańcy. Wysegregowane odpady należy wówczas przynieść lub przywieźć do wyznaczonego punktu zbiórki.
Zazwyczaj takich miejsc jest kilka – każde z nich przyjmuje inny rodzaj odpadów. Są punkty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny, punkty zbierające odpady budowlane, a także miejsca odbioru chemikaliów oraz odpadów niebezpiecznych.

Ostatnio w wielu miejscach (np. dużych galeriach handlowych) wystawiane są specjalne pojemniki na zużyte baterie, natomiast w aptekach można wyrzucić przeterminowane lekarstwa.