Dla kogo opieka długoterminowa

Może się niestety tak zdarzyć, że osoba przewlekle chora nie będzie wstanie opiekować się sama sobą, a rodzina nie ma możliwości by nią się zająć. Co wtedy zrobić? Można skorzystać ze świadczeń pielęgniarskich, jednak wymaga to skierowania od lekarza oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka długoterminowa może być świadczona osobom przewlekle chorym, których stan nie wymaga ciągłej hospitalizacji i opieka nad chorym może być udzielana w jego domu przez pielęgniarkę z ośrodka zdrowia. To w jaki sposób i jakim trybie pielęgniarka będzie opiekować się chorym zależy od indywidualnych ustaleń. Należy jednak pamiętać, że kolejki do tego typu usługi są długie i jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach można liczyć na uzyskanie szybkiej opieki. Co ważne pacjent, który korzysta z opieki długoterminowej nie traci możliwości do korzystania z opieki lekarzy w ośrodku zdrowia.

Chcesz znaleźć naszego bloga, to wpisz w Google
ortodonta warszawa ochota
biopsja mammotomiczna
exbino forex
stomatolog ochota